Wie zijn wij?

De Fondation DK Moves ondersteunt een school in Gambia voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Gambia is één van de armste landen in de wereld. De school draagt de naam DK Moves Academy. Er volgen meer dan 200 kinderen dagelijks les. Wij houden ons bezig met de ondersteuning van deze school op alle niveau's: accomodatie (gebouw en terreinen), de lonen van de leerkrachten, inschrijvingsgelden van de leerlingen en allerlei schoolmateriaal .

Ons project

Nadat we de school voorzien hebben van drinkwater, 3 toiletten en elektriciteit, gaan we nu verder met bouw van 3 nieuwe klaslokalen.

Het doel van ons project is om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen door middel van lager onderwijs te voorzien. Dit willen in de toekomst ook opzetten voor vrouwen waarvoor we avondlessen willen organiseren. Op deze manier willen onze bijdrage leveren aan de bescherming en de rechten van de vrouw.

Wij hebben u nodig

Hoe kan u ons helpen?

  1. Door geld te storten (elke euro telt)
  2. Door meter / peter te worden. U krijgt de mogelijkheid om het kind te volgen gedurende zijn opleiding met de zekerheid dat het geld goed gebruikt wordt.

Concreet is dat 8€ / maand of 86 € / jaar per kind.
Rekeningnummer: BE92 3631 7528 70231. Mededeling: Gift. Mededeling: peter / meter

Concreet

Bovenop onze inspanningen om hen een school te bezorgen en op te komen voor hun rechten, hebben wij ook materiaal nodig! Wij voorzien een container met fietsen (om de trajecten naar school makkelijker te maken) en met schoolmateriaal voor de kinderen. Alle giften van schoolmateriaal zijn welkom. Niettegenstaand zijn financiële giften een prioriteit om ons te helpenverder de school uit te breiden. Elke euro is belangrijk en zal op een verantwoordelijke wijze gebruikt worden. 

Bedankt aan allen voor jullie mooie menselijke waarden.
Voor meer uitleg, gelieve contact op te nemen met onze verantwoordelijke Pascale Pir op 02 725 12 12.