Tel. + 32 (0) 2 725 12 12

Andere diensten

verhuisservice BrusselDK Moves Dekempeneer verhuizingen
Aansluitend op uw verhuis heeft u misschien nog aanvullende diensten nodig. We stellen u graag onze ervaring en/of partnernetwerk in de volgende domeinen ter beschikking :

verzekeringscontracten

inpakking en bescherming

opslag in containers

douaneformaliteiten

afvoer van verouderd materiaal

...

Als u dat wenst, kunt u deze diensten ook aan DK MOVES DEKEMPENEER toevertrouwen. 
We garanderen u één aanspreekpunt voor al uw vragen, voor een reële tijdwinst en een echte gemoedsrust.